Ekonomi & Underhållsplan

Föreningens ekonomi

Medlemmarnas månadsavgifter är den helt dominerande delen av föreningens intäkter. De ska täcka alla gemensamma kostnader. Här ingår utgifter för föreningens lån och amorteringar, reparation och underhåll av husen och utemiljön samt driftkostnader för värme, vatten, gemensam el, sophantering, kabel-tv, bredband, försäkringar och skatter. Genomgående gäller självkostnadsprincipen. Vi är måna om att försöka hålla nere månadsavgifterna för oss alla och detta är beroende av ditt samarbete när det gäller att försöka begränsa kostnaderna för saker som varmvatten, värme och sophantering.

Hur föreningens kostnader fördelar sig framgår av dess budget och årsredovisning. I den årliga förvaltningsberättelsen kommenteras bland annat viktiga händelser i verksamheten, hur många lägenheter som bytt ägare, det ekonomiska utfallet och viktiga planerade insatser.

Företaget Nabo sköter på styrelsens uppdrag den ekonomiska förvaltningen i bostadsrättsföreningen Katrinetorp. Två ledamöter i styrelsen är tillsammans firmatecknare för föreningen.

För aktuell underhållsplan se länk nedan:
[Nedladdningen kunde inte hittas]

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation