Mäklarsida

Frågor & svar

Här finns svaren på de vanligaste frågorna från köpare och mäklare samt länkar till de mest efterfrågade dokumenten.

Planeras någon avgiftshöjning?
Svar: månadsavgifterna höjdes 2023-04-01. Föreningen flaggar för ytterligare höjning framåt vid behov.

Vilka avgifter utgår i samband med försäljning och köp?
Svar: en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet betalas av köparen och en pantsättningsavgift på 1 procent av prisbasbeloppet betalas av pantsättaren.

Kan juridiska personer bli medlemmar?
Svar: Inte utan styrelsens medgivande. Hittills har styrelsen inte beviljat juridiska personer medlemskap, se § 23 i föreningens stadgar.

Kan till exempel föräldrar samäga med sina barn?
Svar: Det är möjligt att till exempel föräldrar är med som delägare till en bostadsrätt tillsammans med son eller dotter.

Behöver vi ha ett särskilt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen?
Svar: bostadsrättstillägg till hemförsäkringen hos Länsförsäkringar ingår i månadsavgiften. Dock är självriskerna högre i det tillägg föreningen betalar, så kontakta gärna Länsförsäkringar för råd om ditt försäkringsbehov.

Vilket underhåll av fastigheten har genomförts de senaste åren?
Svar: se fliken Föreningen.

Vilket underhåll planeras?
Svar: se underhållsplan. Planerat underhåll av samtliga fönster genomfört under 2023.

Vad har föreningen för kabel-TV?
Svar: ComHem/Tele2. Ett basutbud av kanaler ingår.

Vad har föreningen för Bredband?
Svar: 1000/1000 via Bahnhof som numera är köpt av Tele2. Ingår i månadsavgiften. Routern tillhör lägenheten.

Hur debiteras elen när föreningen har solpaneler och gemensamt elabonnemang?
Svar: de boende betalar tills vidare enbart för sin konsumtion, alltså inte nätavgifter, skatt mm på abonnemanget, priset sätts utifrån månatligt snitt av spotpris på elbörsen.

Erbjuder föreningen garage eller parkeringsplats?
Svar: föreningen erbjuder inga parkeringsmöjligheter.

Är det något som följer med lägenheten?
Svar: förutom nycklar finns det också ett förråd som hör till lägenheten. Likaså ska det finnas en låspropp till tvättstugans bokningstavla. Se till att säljaren visar förråd och tillhandahåller låsproppen. Om man inte får med sig låsproppen kan man beställa det hos vår vaktmästare till ett fastställt pris.

 

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation