Mäklarsida

Frågor & svar

 Här finns svaren på de vanligaste frågorna från köpare och mäklare samt länkar till de mest efterfrågade dokumenten.

Planeras någon avgiftshöjning?
Svar: månadsavgifterna höjdes 2020-04-01. Ingen ytterligare höjning har beslutats.

Vilka avgifter utgår i samband med försäljning och köp?
Svar: en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet (2022: 1.208 kronor) betalas av köparen och en pantsättningsavgift på 1 procent av prisbasbeloppet (2022: 483 kronor) betalas av pantsättaren.

Kan juridiska personer bli medlemmar?
Svar: Inte utan styrelsens medgivande. Hittills har styrelsen inte beviljat juridiska personer medlemskap, se § 23 i föreningens stadgar.

Behöver vi ha ett särskilt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen?
Svar: bostadsrättstillägg till hemförsäkringen hos Länsförsäkringar ingår i månadsavgiften.

Vilket underhåll av fastigheten har genomförts de senaste åren?
Svar: se fliken Föreningen.

Vilket underhåll planeras?
Svar: se underhållsplan. Planerat underhåll av samtliga fönster skulle ha genomförts under 2020 men har skjutits upp. Trolig start i mars 2022.

Vad har föreningen för kabel-TV?
Svar: ComHem/Tele2. Ett basutbud av kanaler ingår.

Vad har föreningen för Bredband?
Svar: 1000/1000 via Bahnhof. Ingår i månadsavgiften. Routern tillhör lägenheten.

Hur debiteras elen när föreningen har solpaneler och gemensamt elabonnemang?

Svar: de boende betalar tills vidare enbart för sin konsumtion, alltså inte nätavgifter, skatt mm på abonnemanget

Erbjuder föreningen garage eller parkeringsplats?
Svar: föreningen erbjuder inga parkeringsmöjligheter.

Är det något som följer med lägenheten?
Svar: förutom nycklar finns det också ett förråd som hör till lägenheten. Likaså ska det finnas en låspropp till tvättstugans bokningstavla. Se till att säljaren visar förråd och tillhandahåller låsproppen.

 

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation