Mäklarsida

Frågor & svar

Här finns svaren på de vanligaste frågorna från köpare och länkar till de mest efterfrågade dokumenten.

Planeras någon avgiftshöjning?
Svar: månadsavgifterna höjdes 2020-04-01. Ingen ytterligare höjning har beslutats.

Vilka avgifter utgår i samband med försäljning och köp?
Svar: en överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet (för närvarande 1.183 kronor) betalas av säljaren och en pantsättningsavgift på 1 procent av prisbasbeloppet (för närvarande 473 kronor) betalas av köparen.

Kan juridiska personer bli medlemmar?
Svar: Inte utan styrelsens medgivande. Hittills har styrelsen inte beviljat juridiska personer medlemskap, se § 23 i föreningens stadgar.

Behöver vi ha ett särskilt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen?
Svar: bostadsrättstillägg till hemförsäkringen hos Länsförsäkringar ingår i månadsavgiften.

Vilket underhåll av fastigheten har genomförts de senaste årens?
Svar: se fliken Föreningen.

Vilket underhåll planeras?
Svar: se underhållsplan. Planerat underhåll av samtliga fönster skulle ha genomförts under 2020 men har skjutits upp. Trolig start i mars 2022.

Vad har föreningen för kabel-TV?
Svar: ComHem/Tele2. Ett basutbud av kanaler ingår.

Vad har föreningen för Bredband?
Svar: 1000/1000 via Bahnhof. Ingår i månadsavgiften. Routern tillhör lägenheten.

Erbjuder föreningen garage eller parkeringsplats?
Svar: föreningen erbjuder inga parkeringsmöjligheter.

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation