Köpa lägenhet & Bli medlem

Köpa lägenhet och bli medlem

När du köpt din bostadsrätt ansöker du om medlemskap.

 Mäklaren skickar en ansökan till föreningens serviceföretag, Örehus, som skickar en kopia till styrelsen och tillsammans med styrelsen gör en kontroll av att köparen är skötsam, både vad det gäller allmän skötsamhet samt  förmågan att kunna betala avgiften till föreningen. Man begär kreditupplysning för att se att förvärvaren inte har betalningsanmärkningar eller skulder hos skatteverket eller kronofogden. Örehus meddelar sedan köparen om denne har blivit godkänd som medlem. Köparen tar i regel lån med lägenheten som säkerhet. Denna pantsättning sköts av köparens bank och Brf Katrinetorp underrättas om pantsättningen av banken.

 Att bo i bostadsrättsförening skiljer sig från att bo i hyresrätt. Du behöver känna till vad som gäller.

 I och med att du blir medlem övertar du också den tidigare medlemmens ansvar för lägenhetens tillstånd och eventuella fel och brister. Det gäller även renoveringar och förändringar som gjorts av tidigare medlem. Om lägenheten ser ut att vara nyrenoverad med stora förändringar, ändrad rumsindelning, kök som flyttats till vardagsrummet och liknande, bör du begära att få se tillstånd från styrelsen och i regel också bevis på att kommunen godkänt projektet. Kontakta i sådana fall styrelsen på mejl styrelsen@brf-katrinetorp.se och be att bli uppringd innan köpet genomförs.

 El: som ny medlem är det din sak att teckna elabonnemang hos EON och stämma av med säljaren om dag för slutavläsning och påbörjande av ditt abonnemang

 Försäkring: se till att du har en bra hemförsäkring från tillträdesdagen. Du behöver inget särskilt bostadsrättstillägg; föreningen har ett gemensamt tillägg för alla medlemmar.

 Namnskylt dörr och entré: Ladda ned och fyll i Porttelefon & Namnskylt och lägg den i vår brevlåda på Fågelbacksgatan 34 C, till höger innanför porten, alternativt fyll i digitalt och skicka till styrelsen@brf-katrinetorp.se Porttelefonen kan endast kopplas till ett telefonnummer. När du vill öppna vid påringning trycker du på siffran 5 på din nummerdisplay.

 Förråd: alla lägenheter har källar- och/eller vindsförråd. Säljaren ansvarar för att du blir anvisad rätt förråd. Även om du inte behöver använda ditt förråd bör du se till att det är låst så att ingen annan lägger beslag på det och därmed vållar problem när du en gång ska sälja lägenheten.

 Tvättstuga: Besök husets tvättstugor och kolla standard, tillgång på tvättider mm. Se till att du får en plugg med nyckel till bokningstavlan.

 Miljöhus – sophantering: Föreningen har ett särskilt miljöhus där sopor sorteras och lämnas. Här hämtar du papperspåsar till matavfall.

 Internet: föreningen har snabbt bredband; avgiften ingår i hyran. Router för ditt hemnätverk ingår i lägenheten. 

 Renovering: De flesta vill göra någon form av förändring eller renovering i samband med ägarbyte. Friheten är stor men begränsas av att du inte utan tillstånd får göra ingrepp i bärande delar eller stammar för vatten och avlopp, förändra rumsindelning, flytta kök till vardagsrummet med mera. Föreningen har riktlinjer för underhåll och renovering. Om du planerar större ingrepp måste styrelsen kontaktas för godkännande av dina planer. Ofta behöver du också begära bygglov eller göra en teknisk anmälan till SBK, stadsbygggnadskontoret, för att få projektet godkänt. Om du inte gör detta, kan styrelsen vidta juridiska åtgärder och du kan bland annat åläggas att återställa lägenheten.

 Föreningens hemsida: När köpet är klart får du inloggningsuppgifter till medlemssidorna om du kontaktar styrelsen via mejl. På medlemssidan prenumererar du också på föreningens nyhetsbrev som informerar om saker som är av betydelse för boendet; mejl: styrelsen@brf-katrinetorp.se. Nyhetsbrevet är styrelsens kanal till medlemmarna. 

 

 

 

 

 

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation