Föreningen

Om föreningen Brf Katrinetorp och fastigheterna.

Föreningen & fastigheterna

Bostadsrättsföreningen Katrinetorp bildades år 2005 när hyresgästerna köpte fastigheterna och marken från Stenafastigheter. Av de 67 lägenheterna är 63 bostadsrätter och 4 hyresrätter som successivt kommer att säljas vartefter de blir lediga.

Fastigheternas ekonomiska värde är upptaget till 71,5 miljoner kronor i årsberättelsen. Lånen uppgår till 29 miljoner kronor. Ekonomin befinner sig i balans.

Husen är byggda med en stomme av betong och övriga väggar av tegel.

Efter bostadsrättsföreningens bildande har en successiv upprustning skett:
2007:
– Renovering av badrummen (utförd av Er-Ho Bygg i Löddeköpinge).
– Avloppsstammar samt dagvattenstammar relinas
– Montering av säkerhetsdörrar
2011 – 2012:
En stor renovering av fasader, tak och dränering samt trädgårdsanläggningar:
Omläggning av papptak
Byte av en del av skivmaterial på fasad
Ytbehandling av allt skivmaterial
Ytbehandling av samtliga putsade fasader och socklar
Skadad puts på fasad och sockel avlägsnas och ersätts
All utvändig plåt (ej balkonger) byts eller ytbehandlas
Allt smide ytbehandlas
Ny dränering och dagvattenledningar placerade utanför fastigheten läggs om
Grundvägg isoleras
Källartrappor renoveras
Källarfönster, trapphusfönster renoveras
Trädgården anläggs
Bredband installeras
Takterrasserna anläggs. Trädgårdsmöbler och grillar till terrasserna köps in.
2015:
– Locken på ventilationsskorstenarna höjs för att öka frånluftsventilationen i lägenheterna.
– OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning
2016:
– En andra, mindre tvättstuga byggs i huset på Fågelbacksgatan.
– Vindsgångarna repareras och målas
2017
– Trapphusen målas om i bägge husen och färdigställs första halvåret 2017.

2021                                                                                                                                                                                                                                                                  – 248 solpaneler installeras på taken till föreningens båda hus. Toppeffekten ligger på ca 94 Kwp. Samtidigt införs gemensamt elabonnemang med individuell mätning, s k IMD.

Kommande renoveringar

Renovering av fastigheternas fönster skulle ha börjat i mars 2020 men har skjutits upp på grund av pandemin; troligen start i mars 2021. En långsiktig underhållsplan har tagits fram. och utgör grunden för kommande underhåll.

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation