Husen

På östra och norra sidan av Rönneholmsparken ligger en rad funkishus från tidigt 1940-tal.

Arkitekt Mogens Mogensen

Bostadsrättsföreningens båda hus på Fågelbacksgatan 34 och Beridaregatan 20 är ritade av Mogens Mogensen (1900-1969). Mogensen medverkade som ung arkitekt på Stockholmsutställningen 1930. Därefter var han arkitekt Sven Markelius representant i Helsingborg under bygget av Helsingborgs konserthus som Markelius ritat. Mogensen blev sedan kvar i Helsingborg och öppnade eget arkitektkontor där.

Mogens Mogensen kom att spela en framträdande roll som arkitekt i Helsingborg. Han ritade bland annat Simhallen och Idrottens hus, brandstationen, Tre torns fabriksbyggnad (idag Campus Helsingborg) och stadshuset samt många flerfamiljshus och villor. Han var verksam som arkitekt på många andra håll, bl a i Malmö.

Stockholmsutställningen 1930

Funkis

   Bygglovsritningarna till de två husen i bostadsrättsföreningen Katrinetorp (Fågelbacksgatan 34 och Beridaregatan 20) registrerades i februari respektive juli 1939 och husen färdigställdes år 1940-41. De kännetecknas av ren, ljus, enkel rationalism både vad gäller exteriören och planlösningarna för lägenheterna. Fasaderna är ljusputsade och banden av fönster (original men idag med aluminiumplåt på utsidan) ger maximalt ljus i rummen. Trapphusens vertikala  ljusintag av råglas anknyter till Bauhaustraditionen och bryter fönstrens horisontella linjer.

Husen är orienterade öst-västligt och har balkonger åt söder vilket ger rikligt med sol och ljus. De platta taken är typiska för den klassiska funktionalismen. Efter tak- och fasadrenoveringen 2011-2012 finns det stora terrasser på taken för de boende med generösa uteplatser och solstolar. På taken till de båda husen finns också 248 solpaneler som bidrar till elförsörjningen.

Beridaregatan 20

Beridaregatan 1952

Kvarteret

Området väster om Mariedalsvägen mellan Kristinelundsvägen och Köpenhamnsvägen började bebyggas omkring 1940. De flesta av husen är uppförda på 1940-talet men det finns också hus från 1950- och 60-talen. Mot Regementsgatan finns enstaka hus från förra sekelskiftet.

Här fanns tidigare en lantlig miljö med åkrar, handelsträdgårdar, hantverkare och äldre villor. Herrgården i Rönneholmsparken som byggdes i slutet av 1700-talet är den enda som finns kvar tillsammans med den nuvarande förskolan i korsvirke vid Beridaregatan.

 

Gatorna har fått sitt namn efter olika gårdar som låg här (Mariedal, Rönneholm, Tärningholm, Bernstorp, Herrestad, Kristinelund), efter en naturformation (Fågelbacken) eller har med husarregementet att göra (kasernen var belägen där nuvarande Kronprinsen ligger); detta gäller Skvadronsgatan, Stallmästaregatan, Ryttmästaregatan och Beridaregatan.

Stadsdelen byggdes under en period då Malmö växte snabbt. År 1940 hade staden 155.000 invånare, år 1950 hade den ökat till 191.000 och år 1960 till 234.000 (år 2019 uppgick befolkningen till 340.000). Husen vid Rönneholmsparken är i mindre skala och med högre ambitionsnivå i arkitektur och byggstandard jämfört med den period som sedan följde, det så kallade miljonprogrammet.

Rönneholmsparken och närheten till Slottsparken, Pildammsparken och Ribersborgsstranden bidrar till en attraktiv boendemiljö.

Beridaregatan 1952

Kontakt

För medlemmar - Akuta ärenden

Kontaktinformation